Oceněné stavby 2016

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2016 v kategorii Rekonstrukce budov
Jízdárna v Tachově – Světcích
Titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za celkový přínos do mimoměstské stavební kultury. Kvalitní architektonický návrh koresponduje se soudobým systémem udržitelného rozvoje.


Titul Stavba roku Plzeňského kraje v kategorii Stavby pro bydlení
Bytový dům Veleslavínova
Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za užití architektonicky čistého moderního tvarosloví kvalitní soudobé stavby, respektující tradiční formu zástavby historického jádra města a jeho okolí.


Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2016 v kategorii Průmyslové stavby
Workpress Aviation s.r.o.    
Titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilou implementaci neobvyklých prvků a za moderní přístup k nadstandartnímu řešení prostor pro zaměstnance průmyslového odvětví.


Cena poroty
Zbirožský dvůr
Cenu poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za ohleduplnou a vkusnou rekonstrukci stavby, která byla provedena s láskou, s úctou k tradičním hodnotám a především s neutuchající energií a vírou v život.


Čestné uznání poroty
Dostavba posluchárny Lékařské fakulty UK v Plzni
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za moderní architektonický výraz pláště budovy a za účelně a na vysoké estetické úrovni řešené interiéry.


Plzeň, Výstavba sportovišť v areálu SOUE- přístavba sportovních hal
Čestné uznání poroty Stavba roku Plzeňského kraje získává za hmotově i materiálově čisté a efektivně jednoduché pojetí sportovní stavby.

Cena hejtmana Plzeňského kraje
Galerie Hrádek „Prostor her a inspirace“
Cenu hejtmana Plzeňského kraje získává za přirozené propojení zrekonstruovaných původních prostor barokní budovy a nové výstavní expozice provázející zábavnou formou historií hrádeckého zámku.


Cena primátora města Plzně
Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví
Modernizace železničního uzlu Plzeň

Cenu primátora města Plzně získává za svým významem a rozsahem unikátní počin. Vlakové nádraží, představující jeden z hlavních vstupů do města Plzně, tímto získalo novou tvář vhodně kombinující moderní prvky s ceněným historickým prostředím.

Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Rekonstrukce železniční trati Klatovy – Železná Ruda
Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získává za náročnou rekonstrukci důležité dopravní spojnice z Plzně na Šumavu v podmínkách s minimem přístupových cest a s nutností respektovat pravidla ochrany přírody v Chráněné krajinné oblasti Šumava. Stavba výrazně přispívá k dopravní bezpečnosti i pohodlí cestujících.
 

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Výrobní hala s administrativní budovou společnosti Schwer Fittings
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví je udělena za kvalitní stavbu s výraznými detaily, za kterou se skrývá bezesporu osvícený investor. Stavba je o to cennější, že striktně ekonomicky vzato, není elegance či jiná přidaná hodnota pro produkci samotnou potřeba.


Cena veřejnosti
Jízdárna v Tachově – Světcích

 
 

Nahoru