Oceněné stavby 2016

Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Novostavby budov
Environmentální centrum Krsy
Titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za celkový přínos do mimoměstské stavební kultury. Kvalitní architektonický návrh koresponduje se soudobým systémem udržitelného rozvoje.


Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Rekonstrukce budov
Centrum stavitelského dědictví v Plasích - památková obnova hospodářského dvora
Titul Stavba roku Plzeňského kraje získává za zdařilou, vzorovou a inspirativní obnovu památkových objektů. Nenásilnou formou přibližuje problematiku obnov historických staveb všem vnímavým návštěvníkům.


Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Stavby pro bydlení
Bytová nástavba U Zvonu v Plzni
Titul Stavba roku Plzeňského kraje je udělen za ztvárnění jednoduché hmoty tvarově netradičním a moderním řešením, nenarušujícím okolní střešní krajinu ani památkovou rezervaci města.


Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Sportovní a volnočasové stavby
Dům přírody Českého lesa
Titul Stavba roku Plzeňského kraje získává nejen za bezchybnou rekonstrukci objektu v památkové zóně, ale i za vlastní špičkovou expozici. Autorům se podařilo bezvadně uvést do souladu prezentaci přírody a výtvarné i technické řešení v historické budově.


Cena poroty
Soukromý depozitář automobilů
Cenu poroty získává za harmonické a kultivované řešení výstavních prostor a za celkový koncept návrhu vhodně zasazeného do prostředí.


Čestné uznání poroty

Prácheňské marionety - oživlá lidová kultura
Čestné uznání poroty získává za citlivý přístup k rekonstrukci zámeckých prostor a za vzájemné harmonické propojení s expozicí odkazující k řemeslnému a divadelnímu umu našich předků.

Divadelní terasy - Úprava části Sadového okruhu historického jádra Plzně
Čestné uznání poroty získává za vytvoření reprezentativního veřejného prostoru zahrnující pobytovou, relaxační i kulturní funkci. Divadelní terasy se staly prvkem, který přirozeně propojuje klidnější část sadového okruhu a živou městskou ulici s výraznou dopravní funkcí.

Park u Rakováčku, Rokycany
Čestné uznání poroty získává za kvalitní řešení environmentální problematiky lokality, a rovněž za průkopnický přístup k zeleným a biologicky cenným strukturám.

 
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cesty klášterem - stezky k poznání
Cena hejtmana Plzeňského kraje je udělena za navrácení zdevastovaného parteru města do původní podoby a žádoucí oživení celého komplexu památkových objektů.


Cena primátora města Plzně
Plzeň - CULTURE STATION
Cenu primátora města Plzně získává za záchranu původní historické nádražní budovy a zároveň nemovité kulturní památky a za obohacení kulturního života města Plzně.


Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Nová administrativní budova ZF Engineering Plzeň
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko je udělena za vzájemný harmonický soulad původního a nového objektu v nejvyšší stavebně architektonické kvalitě.


Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Nadzemní heliport - HEMS, FN Plzeň
Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR získává především za splnění vysokých nároků kladených na provedení nosné konstrukce nadstandartních rozměrů a únosnosti. Následováníhodné je rovněž propojení s potřebnou funkcí parkování.


Cena veřejnosti
Environmentální centrum Krsy

 
 

Nahoru