Do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje se přihlásilo 28 staveb

Mezi přihlášenými jsou statek, kaple, fotbalové hřiště i tzv. „dům v kožichu“.

Plzeň, 3. dubna 2018 – Odborná porota soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017 poprvé zasedala nad přihláškami staveb, které se ucházejí o některou z udělovaných cen. Do soutěže se v letošním 15. ročníku přihlásilo celkem 28 staveb v sedmi kategoriích, nejpočetněji zastoupené jsou rekonstrukce budov. Soutěžní díla reprezentují široké spektrum staveb od mateřské školy, přes statek, fotbalové hřiště, smuteční síň, historický park, až po památkově chráněný „dům v kožichu“. Po osobní návštěvě všech přihlášených staveb z nich porota vybere nominace na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017.
 
Po uzávěrce přihlášek do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2017 se poprvé sešla odborná porota, aby se seznámila s přihlášenými stavbami. Předsedou poroty byl zvolen Ing. arch. Miloslav Michalec. Autor vítězné stavby v loňském ročníku soutěže Ing. arch. Radek Dragoun byl ještě před prvním zasedáním jmenován členem poroty namísto Ing. akad. arch. Jiřího Klokočky, který z poroty odstoupil. Zasedání poroty se zúčastnil také Ing. Ota Rubner, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko, která je odborným garantem soutěže.
 
„Jsem velice rád, že se do soutěže v Plzeňském kraji přihlásil tak vysoký počet staveb, celkem se nám sešlo 28 přihlášek,“ řekl předseda odborné poroty Ing. arch. Miloslav Michalec. „Menší část z nich se nachází na území města Plzně, více než polovina je rozmístěná v obcích Plzeňského kraje,“ doplnil.
 
Členové odborné poroty budou v následujících dnech osobně navštěvovat přihlášené stavby.
Poté bude porota stavby posuzovat a vybere ty, které získají nominaci na titul Stavba roku Plzeňského kraje 2017. Od 26. dubna 2018 bude moci pro nominované stavby hlasovat široká veřejnost a na základě výsledků hlasování bude udělena Cena veřejnosti. Současně bude možné hlasovat také pro některou z nominací na Stavbu století Plzeňského kraje. Vítězné stavby budou vyhlášeny na galavečeru 5. června 2018 v Měšťanské besedě v Plzni.
 
Přehled přihlášených staveb
 
A/ Novostavby budov
Mateřská škola, Kamenný Újezd u Rokycan
Parkovací dům FN Plzeň Lochotín
Kolumbárium Bor s pietním prostorem
Kaple Panny Marie Bolestné, Vatětice
  
B/ Rekonstrukce budov
Rekonstrukce objektu čp. 89, Kdyně („Dům v kožichu“)
Komunitní dům pro seniory, Nepomuk-Dvorec
Oprava objektu čp. 60, Nečtiny
Přístavba a stavební úpravy smuteční síně, Město Planá
Kinonekino – přestavba objektu kina na vícefunkční kulturní zařízení, Město Planá
Domov se zvláštním režimem, Domažlice
Historický dům se Šenkem a restaurací „Lékárna“, Plzeň
 
C/ Stavby pro bydlení
Lokalita Na Dražkách, Plzeň
Bytový dům Mikulka, Plzeň
Bytový dům Poděbradova, Plzeň
Bytový dům Světovar, Plzeň
 
D/ Dopravní a inženýrské stavby
Rekonstrukce silnice II/232 Břasy-Liblín, dokončení
I/20 Studentská, Plzeň
Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Staré Sídliště, obec Holoubkov
 
E/ Průmyslové stavby
Prodejní sklad instalačního materiálu, Plzeň
Hala na výrobu elektrorozvaděčů společnosti EUROSOFT-Control s.r.o., Plzeň
Nová prodejní hala a sklad ESSPE, Plzeň
 
F/ Sportovní a volnočasové stavby
Břehové opevnění a cesta u Třemošenského rybníka, Plzeň
Revitalizace areálu FC Dobřany
Černá ovce – statek plný zvířat v centru Plzně
 
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi)
III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň – Božkov
Úprava Paškova parku, Dýšina – Nová Huť
Mercandinovy sady – obnova historického parku (II. etapa), Klatovy
Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí, Horažďovice
 
O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský krajměsto Plzeň, odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
 
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernardaprimátora města Plzně Martina Zrzaveckého.
Partnerem soutěže je společnost KREINER, spol. s r.o., která se zaměřuje na prodej vybavení luxusních koupelen.
Odborná porota
Na návrh vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže byla jmenována sedmičlenná odborná nezávislá porota:
Ing. arch. Radek Dragoun – autor vítězné stavby v loňské soutěži, kategorii Stavby pro bydlení;
Ing. Milan Froněk - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR;
Ing. arch. Luboš Kouřim - Obec architektů;
Ing. arch. Václav Mastný - autor vítězné stavby v loňské soutěži, kategorii Průmyslové stavby;
Ing. arch. Miloslav Michalec - Plzeňský kraj;
Ing. arch. Edita Míková - Město Plzeň;
Ing. Jaromíra Škublová - ČKAIT.
 
Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov,
B/ Rekonstrukce budov,
C/ Stavby pro bydlení,
D/ Dopravní a inženýrské stavby,
E/ Průmyslové stavby,
F/ Sportovní a volnočasové stavby,
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).
 
Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
 
Speciální cena 15. ročníku soutěže:
Titul Stavba století Plzeňského kraje
 
 
Tiskový servis:
Hana Kulawiaková
Tel.: +420 606 665 771
 
Sekretariát organizátora soutěže:
DOMINIK CENTRUM SERVIS s.r.o.
Dominikánská 3, 301 00 Plzeň
tel.: 378 035 400
e-mail: ingrid.havrankova@dominikcentrum.cz
 
 
O soutěži Stavba roku Plzeňského kraje
 
Vyhlašovateli soutěže Stavba roku Plzeňského kraje jsou Plzeňský krajměsto Plzeň, odborným garantem je Okresní hospodářská komora Plzeňsko. Spoluvyhlašovateli akce jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Obec architektů.
 
Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernardaprimátora města Plzně Martina Zrzaveckého.
 
Přihlášené stavby soutěží v sedmi kategoriích:
A/ Novostavby budov,
B/ Rekonstrukce budov,
C/ Stavby pro bydlení,
D/ Dopravní a inženýrské stavby,
E/ Průmyslové stavby,
F/ Sportovní a volnočasové stavby,
G/ Veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi).
 
Odborná porota
V letošním ročníku soutěže v porotě zasedají architekt a urbanista Ing. akad. arch. Jiří Klokočka, který po emigraci vedl vlastní architektonickou kancelář v Belgii, zastával zde pozici urbanisty měst a obcí a založil studium urbanismu na Škole architektury v Bruselu. Své místo bude v odborné porotě mít i autor vítězné průmyslové stavby v loňské soutěži, Ing. arch. Václav Mastný. Hodnotit přihlášené stavby budou také Ing. Milan Froněk ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Ing. arch. Luboš Kouřim za Obec architektů, Ing. arch. Miloslav Michalec, vedoucí odboru regionálního rozvoje Plzeňského kraje, Ing. arch. Edita Míková z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Ing. Jaromíra Škublová za Českou komoru inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).
 
Udělované ceny:
Titul Stavba roku Plzeňského kraje
Cena poroty
Čestné uznání poroty
Cena hejtmana Plzeňského kraje
Cena primátora města Plzně
Cena Okresní hospodářské komory Plzeňsko
Cena svazu podnikatelů ve stavebnictví
Cena veřejnosti
 
Speciální cena 15. ročníku soutěže:
Titul Stavba století Plzeňského kraje
 
Oceněné projekty v loňském ročníku soutěže
Titul Stavba roku Plzeňského kraje 2016 získaly Jízdárna v Tachově – Světcích v kategorii Rekonstrukce budov, která na základě internetového hlasování vyhrála i Cenu veřejnosti, Bytový dům Veleslavínova v kategorii Stavby pro bydlení a Workpress Aviation s.r.o. v kategorii Průmyslové stavby. Cena poroty byla udělena Zbirožskému dvoruČestné uznání poroty Dostavbě posluchárny Lékařské fakulty UK v PlzniVýstavbě sportovišť v areálu SOUE v Plzni. Hejtman Plzeňského kraje ocenil Galerii Hrádekprimátor města Plzně Uzel Plzeň, přestavbu pražského zhlaví. Cenu Okresní hospodářské komory Plzeňsko získala Rekonstrukce železniční trati Klatovy – Železná RudaCenu Svazu podnikatelů
ve stavebnictví Výrobní hala s administrativní budovou společnosti Schwer Fittings
. Stavby, které se účastnily předchozích ročníků soutěže včetně těch oceněných lze nalézt
na www.stavbarokupk.cz
 
 

Nahoru